Witamy na naszej stronie

image

O ENERI Sp. z o. o.

ENERI Sp. z o. o., z siedzibą w Stanowicach powstało jako spółka celowa w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

portfolio

Przetargi

Informacja o projekcie

image

W ramach Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, CSB Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp na działce 98/91 w Stanowicach gmina Bogdaniec".

Projekt ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, oraz tworzenie wysokich standardów ekologicznych poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie regionalnym i lokalnym.

Wartość projektu: 9.579.899,27 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3.823.701,32 PLN

image

Kontakt

Adres:

ENERI Sp. z o.o.
Stanowice 29
66-450 Bogdaniec
email: biuro[ at ] ENERI [ dot ] com [dot] pl

Przetargi

Przetargi

przetargi

Przetargi zamieszczone są na stronie bip.eneri.com.pl